<h2>Λαζαράκης Νικόλαος – Πετράκου Αικατερίνη</h2><p>Τεχνικό Γραφείο Μολάοι Λακωνία</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.texniko-grafeiolakonia.4ty.gr/more.php?l=el&id=6323' >Περισσότερα...</a></div> <h2>Οικοδομικές Άδειες</h2><p>Ενεργειακά Πιστοποιητικά, Βεβαίωση Μηχανικού</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.texniko-grafeiolakonia.4ty.gr/more2.php?l=el' >Περισσότερα...</a></div> <h2>Τοπογραφικά Διαγράμματα</h2><p>Άδειες Λειτουργίας, Τακτοποίηση Αυθαιρέτων</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.texniko-grafeiolakonia.4ty.gr/more3.php?l=el' >Περισσότερα...</a></div>
Previous Next
Υπηρεσίες

 

 

Λαζαράκης Νικόλαος - Πετράκου Αικατερίνη
Αρχιτεκτονικό Γραφείο Μολάοι Λακωνία

Το τεχνικό γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού και τεχνικού συμβούλου, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα στις καλύτερες τιμές.
 
Το προσωπικό μας, με εξειδίκευση στη μελέτη και την κατασκευή ιδιωτικών έργων, έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει και να επιλύσει, κατασκευαστικά, ιδιοκτησιακά και πολεοδομικά ζητήματα.

 

 

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και μελετών.

Στατικές μελέτες

Με τις στατικές μελέτες γίνεται εκπόνηση των υπολογισμών και σύνταξη των σχεδίων, πινάκων κλπ. που απαιτούνται για τη κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και εκτίμηση της προβλεπόμενης για την εκτέλεση δαπάνης.
 
Αναλαμβάνουμε:
 
  • Μελέτες ειδικών κατασκευών
  • Μελέτες έργων απο σκυρόδεμα
  • Μελέτες μεταλλικών κατασκευών
  • Μελέτες γεφυρών

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, με σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό γεωδαιτικών δεκτών GPS υψηλής ακρίβειας και πιστότητας, με γνώμονα πάντα την τήρηση των προδιαγραφών που διέπονται από την εφαρμογή της κείμενης Νομοθεσίας και των οδηγιών της αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται. 

Οικοδομικές Άδειες

Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια πολεοδομία η έγκριση δόμησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 
Οι άδειες είναι:
  • Άδειες δόμησης
  • Άδειες μικρής κλίμακας
  • Εργασίες χωρίς άδεια

Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Το γραφείο μας σας ενημερώνει πλήρως για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ' Οίκον. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια.

Βεβαίωση Μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού είναι υποχρεωτική σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. 
Συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν. 651/1977 (Α΄ 207). 

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Σύμφωνα με τον Ν.4178/13 που αφορά στην Τακτοποίηση Αυθαιρέτων, οι πολίτες οι οποίοι κατέχουν αυθαίρετα κτίσματα ή ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις, έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή και να νομιμοποιήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας το πρόστιμο αυθαιρέτων που τους αντιστοιχεί.
Σε κάθε περίπτωση η νομοθεσία απαγορεύει την μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου έχει αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον νόμο, ενώ σε περίπτωση καταγγελίας τα πρόστιμα τα οποία προβλέπονται είναι πολύ μεγαλύτερα.

Άδειες Λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησής σας από την αρχή μέχρι το τέλος.
Ελέγχουμε την καταλληλότητα του χώρου, γίνεται εκπόνηση μελετών, χορηγούμε τις απαραίτητες βεβαιώσεις απο τους εμπλεκόμενους φορείς και γίνεται η διεκπεραίωση στις δημόσιες υπηρεσίες.
Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Τα ενεργειακά πιστοποιητικά είναι έγγραφα αναγνωρισμένα απο το ΥΠΕΚΑ, τα οποία εκδίδονται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στα οποία αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
Είναι απολύτως απαραίτητα για όλες τις νέες μισθώσεις κτιρίων , αγοραπωλησίες κτιρίων, νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια αλλά ακόμα και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”.